U heeft er vast al over gehoord: de Wet IKK. Op 1 januari 2018 wijzigen de kwaliteitseisen voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang. De wijzigingen verbeteren de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. Er komt bijvoorbeeld meer aandacht voor de ontwikkeling van kinderen en alle kinderen krijgen een mentor.

De wijzigingen komen voort uit het akkoord IKK dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Brancheorganisatie Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland, BOinK, de FNV en het CNV in 2016 sloten. Op een later moment heeft ook de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang zich achter het IKK akkoord geschaard.

De wijzigingen zijn ingrijpend voor kinderopvangorganisaties, de pedagogisch medewerkers, u als ouder, uw kinderen op onze opvang en de oudercommissie. Hoe ingrijpend leggen wij u hier binnenkort per onderwerp uit.