Els Visser

Op de kinderopvang werd mijn zoon gestimuleerd in zijn ontwikkeling op allerlei gebieden. Daar is naar mijn mening ook voor een groot deel de basis gelegd voor zijn sociale vaardigheden, waarvan hij veel profijt heeft gehad in zijn verdere ontwikkeling. Bovendien stelde het mij en mijn man in de gelegenheid om ons werkzame leven op een goede, rustige manier in te vullen, waarbij wij het contact met de crèche altijd als ondersteunend hebben ervaren in de opvoeding van onze zoon, want uiteindelijk deden we het samen!
Dit is dan ook precies waar het wat mij betreft om gaat in mijn werk. Zorgdragen voor een fijne opvang waar uw kind(eren) heerlijk met liefde worden opgevangen en waarbij de dienstverlening naar u als ouder optimaal is!

In 2007 ben ik begonnen bij Zo kinderopvang, een organisatie die kwaliteit van de opvang hoog in het vaandel heeft. Ik heb diverse vestigingen bij Zo aangestuurd en nu ben ik adjunct-vestigingsmanager van Zo aan de Van Vredenburchweg.