Het belang van buitenschoolse opvang (BSO)

Het belang van buitenschoolse opvang werd in het vorige decennium al onderkend. In 2013 stelde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) dat onderwijs en kinderopvang een kwalitatieve slag door moeten maken om de werknemers van de toekomst op te leiden.

Kinderen van nu hebben andere competenties nodig voor de samenleving van de toekomst. De buitenschoolse opvang levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van deze competenties.

De kinderopvangsector is een ondernemende (jonge) sector en heeft in de afgelopen jaren een nieuw beroepscompetentieprofiel voor de pedagogisch medewerker ontwikkeld en vervolgens het kwalificatiedossier (lesstof en exameneisen) aangepast.

Andere talenten ontdekken en ontwikkelen

Prof. dr. Paul Leseman (hoogleraar pedagogiek): “Het onderwijs legt de nadruk op schoolse vaardigheden en mist de mogelijkheden om andere talenten (creatief, sportief, technologisch, sociaal, organisatorisch, ondernemerschap) te ontdekken en te cultiveren”.

Kinderen hebben recht op 940 lesuren per jaar, terwijl de ambities groeien en taken toenemen. De buitenschoolse opvang (BSO) biedt de oplossing. Bijvoorbeeld door drama-les tijdens de BSO. De taligheid uit de drama-les komt terug in het taalonderwijs op school.

Kinderen hebben buiten het onderwijs extra aandacht nodig. Voor kinderen, waarvan de ouders het kunnen betalen, is er sprake van een groeiend “schaduwonderwijs” met extra les, huiswerkbegeleiding, remedial teaching, hulp bij het ontwikkelen van de executieve vaardigheden (leren plannen en organiseren), musische, sportieve en andere talent-ontwikkelende activiteiten.

De buitenschoolse opvang heeft hier expertise in. De buitenschoolse opvang is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Wanneer kinderen thuis zijn na schooltijd, zonder de extra aandacht die zij nodig hebben, verloopt de ontwikkeling minder goed.

Op de buitenschoolse opvang worden activiteiten aangeboden die niet prestatiegericht zijn. Juist het samenspelen en ondernemen staat centraal. De buitenschoolse opvang is een plek waar kinderen vriendschappen sluiten, kennis maken met kinderen van verschillende leeftijden en zich ontwikkelen in een huiselijke en fijne sfeer. Kinderen spelen veel buiten, ontdekken talenten aan de hand van materialen en activiteiten en oudere kinderen krijgen de juiste uitdagingen. Kinderen worden ondersteund bij het vinden van een goede balans tussen het plannen van georganiseerde activiteiten, vrije tijd en, indien aan de orde, het maken van huiswerk.

Buitenschoolse opvang is een expertise

De Brancheorganisatie Kinderopvang, Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang en BOinK schreven in 2019 gezamenlijk het manifest “Veranker de unieke expertise van de kinderopvang”. Hierin onderstrepen zij dat kinderopvang goed is voor de ontwikkeling van het jonge kind (0-6 jaar), een belangrijke bijdrage levert aan de brede talentontwikkeling van het oudere kind (6-12 jaar) en een waardevolle ondersteuning (en dienstverlening) biedt aan ouders. In het manifest wordt een pleidooi gedaan om de unieke expertise van de kinderopvang meer in te zetten. Tevens wordt het belang onderstreept van het erkennen van elkaars expertise door het onderwijs en de kinderopvang.

Voor vragen of aanvullende informatie over het belang van buitenschoolse opvang:

Monique van der Goot
Manager Pedagogiek & Kwaliteit
mvdgoot@zokinderopvang.nl

Geïnteresseerd in de mogelijkheden van buitenschoolse bij Zo Kinderopvang? Klik hier!