Knutselen voor verjaardagen, Moederdag, Vaderdag of opa- en omadag?

Nieuws
8 mei 2023

Knutselen voor verjaardagen, Moederdag, Vaderdag of opa- en omadag?

Op 14 maart was er een webinar voor ouders van Samenwerkende Kinderopvang met als spreker Mark Mieras (een wetenschapsjournalist die verslag doet van hersenonderzoek).  

Hij startte het webinar met drie belangrijke pijlers bij het gezond laten opgroeien van kinderen: 

 1. Leg de regie bij het kind
 2. In samenspel / interactie met de ouder / pedagogisch medewerker
 3. In een rijke omgeving  

Gelijk al herkenbaar zijn onze drie pijlers (ook wel de drie pedagogen genoemd) die ieder op hun eigen wijze bijdragen aan de ontwikkeling van het kind:

 1. Kinderen zelf, kinderen leren heel veel van elkaar
 2. Pedagogisch medewerkers, pedagogisch medewerkers kijken goed naar de kinderen en weten daarom waar hun interesses liggen en daar kunnen ze dan goed op inspelen.
 3. Ruimte en materialen, een goed ingerichte ruimte (binnen en buiten) daagt kinderen uit om zich te ontwikkelen.

Waarom moet je de regie bij het kind zelf leggen?  
Het idee hierachter is dat “kinderen zichzelf bouwen”. Kinderen leren het meest als ze zelf de regie hebben. Dus wel in interactie met volwassen en in een rijke omgeving, maar laat ze zoveel als mogelijk zelf doen en ervaren. Dat is waarom wij kinderparticipatie in allerlei vormen (ook tussen 0 en 4 jaar) zo belangrijk vinden. Dat is ook waarom we in ons beleid ‘De ruimte als derde pedagoog’ hebben opgenomen dat als kinderen kunnen lopen zij zelf aan (een lage) tafel moeten kunnen gaan zitten. Respect voor de autonomie, voor regie bij het kind.  

Mark Mieras vertelt ook: laat kinderen niet te lang aan tafel zitten om bijvoorbeeld fruit te eten. Laat ze vooral spelen. Door te spelen worden de hersenen gestimuleerd om verbindingen aan te leggen. Dat gebeurt vanuit een natuurlijke nieuwsgierigheid, zelfsturing, zelfvertrouwen en speelsheid (willen spelen). Baby ’s synchroniseren vanzelf met ouders/opvoeders, blijkt uit onderzoek. Dit merk je ook als je lacht naar een baby, dan lacht de baby terug. Interactie is dus belangrijk. Een kind leert niet van TV kijken, want de TV geeft geen reactie terug. Kinderen hebben veel ervaringen nodig, die dragen bij aan een goede hersenontwikkeling. Kinderen ontdekken dan hoe ze zichzelf moeten sturen (executieve functies). Werkgeheugen, impulscontrole, flexibiliteit, gerichte aandacht (aandacht erbij houden) en taakinitiatie (initiatief nemen) wordt opgebouwd als je kinderen ervaringen laat opdoen. Bijvoorbeeld een kind dat in een boom klimt doet op al deze gebieden ervaringen op. Dus stimuleer risicovol spel! 

Als volwassene moet je sturen op plezier (één van onze kernwaarden!). Dan optimaliseer je de ontwikkeling, hersenen maken meer verbindingen als een kind plezier heeft. Welbevinden en betrokkenheid is een voorwaarde om te ontwikkelen. Kinderen laten spelen (tekenen, muziek, grove motoriek, handmotoriek: onze ontwikkelingsdomeinen) is belangrijk. Het is jammer dat we kinderen steeds meer binnen laten zitten. Dat is niet goed voor de ontwikkeling. Buiten spelen is gezond. Kinderen zoeken naar iets dat hen verrast. Wij bieden een rijke omgeving (veel buiten).  

Dat wil zeggen dat we kinderen ruimte geven om het eigen spel te spelen en veel open materialen bieden. Dus geen materialen (legpuzzel, kleurplaat) die dicteren hoe ermee gespeeld moet worden. Als pedagogisch medewerker zorg je ervoor (in interactie en in materialen/omgeving) dat het spel gespeeld kan worden. Onderzoeksvoorbeeld: Op twee kinderopvanglocaties werden kinderen aan een watertafel gezet. Op de ene locatie zei de pedagogisch medewerker niets. De kinderen gingen gooien met het water en er was weinig plezier. Op de andere locatie zei de pedagogisch medewerker: Ik ben benieuwd waar de meeste kopjes water in gaan. De kinderen gingen geconcentreerd en met plezier aan de slag om het water van de ene naar de andere bak te verplaatsen.  

Bovenstaande sluit aan bij de visie van Zo kinderopvang waar we juist meer de focus leggen op een proces dan een eindresultaat omdat we kinderen daarmee de vrijheid en autonomie geven om de wereld te ontdekken op de manier die zij kiezen. Met die reden gebruiken wij sinds heden dan ook geen plakboeken meer. We maken foto’s van het proces die we uploaden in Konnect, waarmee we de focus leggen op het proces en niet op het eindresultaat. 

Wie leert dat een mooi resultaat niet het belangrijkste is, voelt zich vrij om te experimenteren, ontdekken, proberen, te falen en eigen keuzes te maken. Feestdagen zoals bijvoorbeeld Moederdag of Pasen moeten dus niet gepaard gaan met een vooraf bepaald knutselwerkje. Het is dus goed en een doel van ons om een moeder, vader, opa of oma te kunnen verrassen met een zelfgemaakt cadeautje dat ook nog heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de kinderen. 

Hoe kun je open materiaal gebruiken om iets te laten maken voor bijvoorbeeld verjaardagen, Moederdag, Vaderdag of opa- en omadag?

Laat het kind ontdekken door aan de slag te gaan met verf maar zonder een voorbedacht  
eindresultaat. Tips voor een activiteit vind je hieronder: 

Verven voor alle leeftijden 

Wat heb je nodig: 

 • Hersluitbaar zakje
 • Gekleurde verf
 • Wit of gekleurd papier, het papier moet een stukje kleiner zijn dan het hersluitbare zakje
 • Plakband 

Stap 1.
Voor baby’s en hele jonge dreumesen knijp je wat klodders verf op een stuk papier. Oudere dreumesen en peuters kunnen zelf kleuren kiezen en mooie verfklodders op het papier maken.

Stap 2.
Genoeg klodders? Schuif het papier in het zakje, laat zoveel mogelijk lucht uit het zakje lopen en sluit het zakje.  

Stap 3.
Rol de sluitrandkant een stukje op en plak deze vast met plakband zodat je kind het zakje niet zomaar open kan maken.
Let op!! Baby’s en jonge kinderen ontdekken de wereld door alles in hun mond te stoppen. Gebruik daarom stevige hersluitbare zakjes van goede kwaliteit en laat je kind niet alleen met het plastic zakje.

Tape de randen van het zakje eventueel vast aan bijvoorbeeld de grond, de tafel, een boek of het raam als je bang bent dat je baby/dreumes het zakje kapot bijt.

Stap 4.
Klaar om te verven!

Leg de baby op zijn/haar buik en ontdek samen hoe de verf voelt en wat er gebeurt als je op zo’n verfklodder drukt!

 • 0-6 maanden:
  Gebruik voor baby’s onder de zes maanden wit papier en één donkere kleur verf met eventueel een tweede lichtere kleur verf. Less is more, vooral harde zwart-wit contrasten zijn aantrekkelijk en helpen je baby om tummy time zo lang mogelijk vol te houden.
 • 6-12 maanden:
  Tussen zes en twaalf maanden kan een baby steeds meer kleuren onderscheiden en kan je dus meer kleuren toevoegen. Kan je zien welke kleur favoriet is bij een baby?
 • 12+ maanden:
  Laat een kind zelf de kleuren kiezen en losgaan met de verf op het doek. Creatieve vrijheid! 
Deel via: