Het hebben van een onzichtbaar vriendje kan op een natuurlijke manier bijdragen aan de gezonde ontwikkeling van een kind.

 • Zo kan een fantasievriendje goed bijdragen aan de verbale vaardigheden van kinderen, aangezien zij met hun fantasievriendje veel gesprekken voeren.
 • Het bedenken van een denkbeeldig vriendje kan het kind helpen de wereld beter te begrijpen, door de regels van het leven na te spelen. De peuter kan bijv. aan zijn vriend de huisregels uitleggen.
 • Het rollenspel dat gespeeld wordt met een denkbeeldig vriendje kan bijdragen aan de sociale ontwikkeling.
 • Een fantasievriendje kan een enorme boost zijn voor het zelfvertrouwen van een kind.
 • Denkbeeldige vrienden geven een kind de verfrissende gelegenheid om iemand anders te vertellen wat ze moeten doen. Hun onzichtbare vriend gedraagt zich precies zoals ze willen. Je kind kan de beste, grappigste, snelste, stoerste of mooiste zijn en is altijd de winnaar van het stel.
 • Een fantasievriend kan verveling opvullen. Kinderen met denkbeeldige vrienden zullen zich veel minder snel vervelen en gaan creatiever met hun tijd om.
 • Een denkbeeldige vriend kan een boodschap overbrengen die een kindje zelf niet durft over te brengen. Zoals bijvoorbeeld: “Lieke-Sterre vindt het niet leuk dat jullie ruzie maken.”
 • Daarbij behoort een denkbeeldige vriend toe aan de persoon die hem uitvindt en aan niemand anders. Het fantasievriendje hoeft met niemand gedeeld te worden! Dat is ook wel eens fijn.
 • Uit onderzoek blijkt ook nog eens dat kinderen met denkbeeldige vriendjes minder geneigd zijn verlegen te zijn en vaak populairder zijn.
 • Denkbeeldige vriendjes kunnen kinderen ondersteunen bij het verwerken van een intense gebeurtenis die het kind meemaakt. Bijvoorbeeld wanneer er een broertje of zusje geboren wordt, wanneer ouders gaan scheiden, wanneer kinderen naar de basisschool gaan, een overlijden, etc.
 • Het vriendje kan troost bieden, het is er immers als je het nodig hebt. “Een maatje op afroep”.
 • Het vriendje is ook een goede zondebok voor de peuter. Als er een glas omgaat kan het vriendje de schuld krijgen, omdat het kind niet zeker is hoe er gereageerd gaat worden. Je kan hier in mee spelen en samen met het kind de rommel van het denkbeeldige vriendje opruimen. Hierbij nemen ze toch hun verantwoordelijkheid en zien ze hoe problemen opgelost worden.

Over het algemeen weet de peuter wel dat het denkbeeldige vriendje niet helemaal echt is. Dat maakt voor het kind alleen niks uit, het voelt hetzelfde als een echt vriendje. Op het moment dat u zich als ouder toch zorgen maakt over het hebben van een fantasie vriendje van uw kind, kunt u altijd contact opnemen met de pedagogisch medewerkers van de groep of het consultatiebureau.