Waarom is muziek nou eigenlijk zo belangrijk voor een kind?

Nieuws
17 maart 2023

Geluid en muziek, dans en beweging; ze zijn onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van baby’s en peuters. Het gaat over communicatie, de wereld ontdekken en een wij-gevoel maken – zo schrijft Djuna Denkers in het boek Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar.

Ook de initiatiefnemers van 14 grote Nederlandse organisaties uit de muzieksector zijn het daar mee eens. Al jaren bundelen zij hun krachten om jaarlijks een 10-daagse Kindermuziekweek te realiseren en ook dit jaar is dat weer gelukt:

Van 24 maart t/m 2 april vindt de Kindermuziek week plaats!

De Kindermuziekweek heeft dit jaar als thema ‘De Wereld Rond.’ ‘De Wereld Rond’ gaat over alle soorten muziek en de verschillende muziekinstrumenten die er over de hele wereld zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Australische Didgeridoo. Het nieuwe Kindermuziekweeklied van dit jaar heet ‘Iedereen Verstaat Muziek’. Het lied vertelt je dat, zelfs al kun je elkaar niet verstaan doordat je een andere taal spreekt, je elkaar toch kunt begrijpen door de muziek.

Waarom is muziek nou eigenlijk zo belangrijk voor een kind?

Al eerder legde Erik Scherder in een webinar voor ouders uit dat muziek de hersenen van een kind in werking zet en zorgt voor nieuwe verbindingen (groei). Muziek zorgt voor het vermogen om verbanden te leggen en om vooruit te plannen, maar ook voor vaardigheden in rekenen en taal.

Op 14 maart vertelde Mark Mieras in een ander webinar voor ouders dat de wetenschap aantoont dat muziek veel positieve effecten heeft op de ontwikkeling van een kind. Muziek zorgt in de hersenen voor onder andere klankherkenning, beter leren lezen en taaloriëntatie.

Naast dat muziek maken en liedjes zingen natuurlijk gewoon heel erg leuk is, heeft het dus ook een positief effect op de intelligentie, creativiteit en sociale vaardigheden van het kind:

  • Baby’s die veel rijm horen hebben later een grotere woordenschat. Kinderen die regelmatig muziek luisteren kunnen beter onderscheid maken tussen klanken en woorden, wat hen weer helpt bij het praten. Ook onthouden kinderen woorden gemakkelijker doordat in liedjes veel regelmaat zit.
  • De motoriek wordt geoefend wanneer een instrument bespeelt wordt. Door middel van verschillende liedjes, muziek en bewegingen kunnen wij de fijne- en/of grove motoriek stimuleren. Denk hierbij aan in de handen klappen, gebaren en dansen.
  • Bij kinderen die muziek maken zijn de hersenhelften sterker met elkaar verbonden, wat het IQ van een kind verhoogd. In de linker helft van de hersenen wordt de spraak en het intellect geregeld, en in de rechter hersenhelft wordt de gevoelstoestand geregeld. Muziek maken stimuleert de neuronen waardoor betere onderlinge verbindingen ontstaan.
  • Samen muziek maken is goed voor de sociale vaardigheden van kinderen en het draagt bij aan een positief zelfbeeld wanneer kinderen zich als individu in een groep kan handhaven en om zich daar prettig bij te voelen.

En zo zijn er nog veel meer wetenschappelijk bewezen positieve redenen voor muziek en muziek maken!

Bij ons op de opvang is er dan ook regelmatig ruimte voor muziek: we zingen liedjes wanneer we aan tafel gaan, op gaan ruimen of een verjaardag vieren.

Omdat wij weten hoe goed muziek is voor de ontwikkeling van kinderen zetten wij het in om kinderen te helpen om goed met hun gevoelens om te gaan, om plezier hebben met elkaar te stimuleren, om het concentratievermogen te bevorderen, kinderen goed te leren samenwerken en voor ondersteuning bij de dagstructuur.

Ook daarom hebben we (nu nog alleen in de regio Haaglanden) een rondreizende muziekleraar die op alle dagopvanglocaties muzieklessen verzorgt.

Benieuwd wat we zingen op onze opvang? Download hier het Zo liedjesboekje en zing thuis samen gezellig verder!

Deel via: