Wereld TOS dag op 14 oktober

Nieuws
12 oktober 2022

Wereld TOS dag op 14 oktober

Bij Zo Kinderopvang houden we van alle kinderen de ontwikkeling goed in de gaten. Dit doen we het hele jaar door.

Jaarlijks onderzoeken we over welke ontwikkelingsgebieden de pedagogisch medewerkers de meeste zorgen hebben. Dit jaar staat de spraak-taalontwikkeling op nummer één. De pedagogisch coaches worden regelmatig gevraagd te komen ondersteunen bij kinderen die het lastig vinden goed om te gaan met hun emoties. Altijd onderzoeken we wat er achter het gedrag zit van het kind. En soms blijkt dan dat de spraak-taalontwikkeling niet optimaal verloopt. Je kunt dan inzoomen op het gedrag, maar beter is het om met ouders te overleggen over wat ons opvalt in de (spraak-taal) ontwikkeling.

In de week van 10 t/m 15 oktober wordt aandacht gevraagd voor mensen met een taalontwikkeling stoornis (TOS) . Ongeveer 5% van de kinderen en jongeren in Nederland (266.000) heeft TOS. In de hersenen van deze kinderen wordt taal minder goed verwerkt. Mensen met TOS hebben daarom veel moeite met uiten en begrijpen van taal. Met extra hulp kunnen mensen met TOS goed meekomen.

Belangrijk is dat we in de kinderopvang signaleren dat een kind mogelijk een TOS heeft. TOS is iets anders dan een taalachterstand. Een taalachterstand kan ontstaan als een kind zijn moedertaal weinig hoort en spreekt. Door meer taalaanbod haalt het kind de achterstand vaak in. Bij TOS is iets mis gegaan bij het aangeboren vermogen om taal te leren. Het proces van taalontwikkeling verloopt afwijkend doordat de hersenen taal niet optimaal verwerken.

Wij scholen onze pedagogisch medewerkers steeds bij in het herkennen van de normale ontwikkeling, zodat zij goed en tijdig kunnen signaleren wanneer hier iets in afwijkt of opvalt. Wij kunnen dan kinderen met mogelijk een TOS op tijd doorverwijzen naar een passende instantie.

Een internationale week met aandacht voor TOS zorgt ook bij Zo Kinderopvang voor extra aandacht voor de spraak- en taalontwikkeling en signalen van een eventuele zorg hierover.

Deel via: