Per 1 september 2016 is peuterspeelzaalwerk op Tholen geharmoniseerd met dagopvang. De nieuwe naam voor deze vorm van opvang is peuteropvang. Peuteropvang valt onder de Wet Kinderopvang en kent een ander tarief dan peuterspeelzaalwerk. Afhankelijk van uw situatie heeft u recht kinderopvangtoeslag of draagt de gemeente Tholen bij aan uw kosten. Wij hebben een aantal veelvoorkomende vragen verzameld. Deze leest u hier.