FAQ

Hoe lang kan ik in de oudercommissie participeren?

U wordt voor minimaal twee jaar gekozen om zitting te nemen in de oudercommissie. Daarna bent u nog twee maal herkiesbaar.