FAQ

Hoe luidt het pedagogisch beleid van Zo Kinderopvang? 

Onze pedagogische doelstelling is bieden van dagopvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 tot 12 jaar in een geborgen omgeving met een uitdagend opvoedingsklimaat. Hierin moet het individuele kind in zijn ontwikkeling met zijn eigenheden volledig tot ontplooiing kunnen komen.

Onze pedagogische doelstelling verdelen wij onder in vier basisdoelen:

  1. Een gevoel van veiligheid bieden aan het kind.
  2. De persoonlijke competentie bevorderen.
  3. Bevorderen van sociale competentie.
  4. Bijdragen aan socialisatie van het kind: aanbieden van regels, normen en waarden.

Als basis van deze doelstelling hanteren wij de navolgende pedagogische uitgangspunten.

  • Respect voor de individuele ontwikkeling van ieder kind.
  • Afstemming op de wensen van en in samenspraak met ouders/verzorgers om een goede samenwerkingsrelatie op te kunnen bouwen met ouders/verzorgers.
  • De opvang in een groep heeft een toegevoegde waarde voor de individuele ontwikkeling van kinderen.
  • De groepsleiding heeft een voorbeeldfunctie en een actieve rol in het overdragen van maatschappelijke normen en waarden aan kinderen.

Onze visie bij het overnemen van de zorg en opvoeding van uw kind wordt gevormd door de pedagogische doelstelling gestoeld op bovenstaande uitgangspunten. De vestigingspecifieke beledisplannen vindt u op de verschillende vestigingspagina's.