FAQ

Kan ik ook kinderopvang per uur afnemen?

Nee. In de kinderopvang wordt de uurprijs slechts gebruikt als rekenterm. Dit schept nog al eens verwarring. Wilt u weten waarom u minimaal een blok aan uren afneemt?

We kunnen ons voorstellen dat de gebruikte term uurprijs suggereert dat u kinderopvang per uur kunt afnemen, terwijl dat niet zo is. We zijn graag transparant in de reden waarom dat zo is. De kwaliteit in de kinderopvang in Nederland is - terecht - aan forse kwaliteitseisen gebonden. Buiten die wettelijke eisen is het ook de doelstelling van Zo Kinderopvang & Bso om uw kind de beste zorg en ontwikkelingskansen te bieden. Deze kwaliteit is direct gekoppeld aan de wijze en stabiliteit van inzet van de pedagogisch medewerkers en het volgen van bijvoorbeeld de leidster-kind ratio (het aantal kinderen dat we per pedagogisch medewerker opvangen). 

De inzet van medewerkers gebeurt op basis van het eerste kind dat gebracht wordt tot en met het laatste kind dat gehaald wordt. Dus ook al brengt u uw kind pas om 8.00 uur en haalt u hem of haar om 17.00 uur op, onze medewerkers staan tot en met het laatste kind stabiel ingeroosterd. Dus ook als uw kind een keer als laatste aanwezig is. De kostprijs van kinderopvang is dus bij een stabiele pedagogisch verantwoorde inroostering alleen in blokken aan te bieden.
We doen dit dus nadrukkelijk niet omdat we u willen laten betalen voor uren die u niet nodig heeft. We proberen zoveel mogelijk op wel pedagogisch haalbare manieren ons aanbod zo op maat mogelijk en iets flexibeler te maken, zodat het binnen de kaders van uitstekende zorg en ontwikkeling voor uw kind toch aan uw persoonlijke gezinswensen tegemoet komt. 

Lees meer op de pagina Kwaliteit.