FAQ

Mag ik in de oudercommissie?

De kortste weg is de vestigingsmanager te benaderen. Zij legt het verzoek voor aan de vergadering van de oudercommissie. Zodra er ruimte is voor een nieuw lid wordt u benaderd. Hierbij wordt wel gekeken naar een evenredige vertegenwoordiging vanuit de stamgroepen. 

Mogen mijn man en ik allebei in de oudercommissie? 

Nee, per huishouden mag maar één ouder deelnemen in de oudercommissie.