B. Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?
En woont u in Tholen? De gemeente draagt bij in de kosten

Gezinnen waarvan één of geen van beide ouders werken of die niet aan een van deze eisen voldoen, komen niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Voor die ouders is een tegemoetkoming in de kosten vanuit de gemeente Tholen beschikbaar.

Ouderbijdrage is afhankelijk van uw inkomen

Hoeveel de gemeente bijdraagt, hangt af van uw inkomen. U betaalt per maand een inkomensafhankelijke ouderbijdrage aan Zo Kinderopvang.

Inkomensverklaring - om te kunnen verantwoorden aan de gemeente Tholen hoe hoog uw tegemoetkoming is, vraagt de gemeente ons om een inkomensverklaring van u en uw eventuele (toeslag)partner. Deze kunt u deze heel eenvoudig downloaden in Mijn Belastingdienst met uw Digid. U gaat daarvoor naar de website www.belastingdienst.nl. Helemaal onderaan de startpagina staat ‘Inloggen op Mijn Belastingdienst’.

1. Ga naar het tabblad ‘Inkomstenbelasting’

2. Kies in het menu aan de linkerkant het jaar waarover u de inkomensverklaring wilt hebben

3. Klik onder ‘Mijn inkomen ‘ op het ‘Inkomen [jaar]

4. Klik onder ‘Ik wil:’ op ‘Een inkomensverklaring afdrukken’

5. Vervolgens wordt het overizcht aangemaakt en kunt u deze na het downloaden in een e-mail aan ons toesturen (contractadministratie@zokinderopvang.nl).

Let op: deze wordt afgegeven aan de persoon die met zijn/haar Digid is ingelogd. Bent u getrouwd of woont u samen, dan dient voor beide personen een inkomensverklaring te worden ingeleverd ook al is het inkomen € 0,00 voor de andere (niet-werkende) persoon.

Wilt u de inkomensverklaring liever telefonisch opvragen bij de Belastingdienst, dan kan dit op telefoonnummer 0800-0543 (gratis). Houd uw burgerservicenummer bij de hand. Dit staat bijvoorbeeld op uw rijbewijs, loonstrook en paspoort. Lever deze inkomensverklaring aan bij Zo Kinderopvang. Dat kan op de groep, per post of een foto per mail.

Geen inkomensgegevens

Indien u geen inkomensgegevens aan ons wilt verstrekken, delen wij u in - conform de afspraak met de gemeente Tholen - in de hoogste categorie eigen bijdrage van de kinderopvangtoeslagtabel en betaalt u de hoogste ouderbijdrage.

VVE-plaats

Als uw kind in aanmerking komt voor een VVE-plaats en dus 4 dagdelen per week komt, dan betaalt u alleen de ouderbijdrage voor de eerste 2 dagdelen. De overige dagdelen betaalt de gemeente Tholen.

Hoeveel gaat u betalen? 

Als uw kind géén VVE-indicatie heeft, komt het 2 dagdelen per week. Voor deze twee dagdelen betaalt u zelf een ouderbijdrage volgens de tabel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) - zie onder.

Als uw kind wél een VVE-indicatie heeft, komt het 4 dagdelen per week*. U betaalt alleen voor de eerste twee dagdelen een ouderbijdrage volgens de tabel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (zie onder). Het derde en vierde dagdeel betaalt de gemeente voor u.

* LET OP: onze locatie Zo op Klein Duimpje is maar drie dagdelen per week geopend. Kinderen met een VVE-indicatie komen daar niet 4 dagdelen per week, maar drie dagdelen van 3,5 uur. 

In onderstaande tabel van de VNG ziet u wat u zelf per maand betaalt:

U ontvangt van Zo Kinderopvang een aangepaste factuur, waarop u dit bedrag ziet.

Geen kinderopvangtoeslag voor peuteropvang