Thema 1 - Ontwikkeling van het kind staat centraal

  1. In de Wet kinderopvang staat uitgelegd wat verantwoorde kinderopvang is. De pedagogische kwaliteit wordt uitgebreider en nadrukkelijker omschreven, in vergelijking met de huidige wet- en regelgeving.
     
  2. De ontwikkeling van kinderen wordt gevolgd en gestimuleerd. Bij kinderen die van de dagopvang naar de basisschool en de buitenschoolse opvang (BSO) gaan, wordt ook informatie overgedragen over de ontwikkeling van het kind. Uiteraard pas nadat ouders daar schriftelijk toestemming voor geven.
     
  3. Elk kind in de dagopvang en buitenschoolse opvang krijgt een mentor. De mentor bespreekt de ontwikkeling van het kind met de ouders. Vragen over de ontwikkeling van het kind en over het welzijn van het kind kunnen ouders aan de mentor stellen. U wordt als ouder door de vestigingsmanager of groepsleiding op de hoogte gebracht wie de mentor is van uw zoon of dochter en bij oudere kinderen worden de kinderen ook zelf op de hoogte gebracht.