Thema 2 - Veiligheid en gezondheid

  1. De kinderopvangorganisatie heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid, dat past bij de activiteiten, locatie en inrichting van de kinderopvang. U kunt dit beleid inzien bij de vestigingsmanager en op de desbetreffende vestigingspagina.
     
  2. Op ieder kindercentrum is tijdens de opvang een volwassene aanwezig met een kinder-EHBO-certificaat. Dat zorgt ervoor dat snel en adequaat gehandeld kan worden bij ongevallen. Bij Zo Kinderopvang zijn alle pedagogisch medewerkers in het bezit van een kinder-EHBO-certificaat.