Als u de kinderopvang voor uw kind(eren) wilt opzeggen, dan kan dit schriftelijk of per e-mail bij uw vestigingsmanager.


U kunt elk moment van de maand opzeggen met inachtneming van één maand opzegtermijn.