Uw kind heeft een VVE-indicatie. Hoeveel kinderopvangtoeslag vraagt u aan?

De gemeente Tholen vindt het belangrijk, dat alle peuters dezelfde kansen hebben om zich te ontwikkelen. Sommige kinderen hebben daarin wat extra ondersteuning nodig. Op de peuteropvang bieden wij hen een speciaal programma Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). De gemeente neemt de helft van de kosten voor dit programma voor haar rekening.

Het consultatiebureau bepaalt of er een noodzaak bestaat om uw kind een indicatie te geven voor VVE. In plaats van twee dagdelen mag uw peuter dan vier keer per week naar de peuteropvang komen. Deelname aan het programma vergroot de ontwikkelingskansen van uw peuter, zodat het beter voorbereid aan de basisschool kan beginnen. Tijdens deze dagdelen wordt er met name extra aandacht besteed aan de stimulering van de taal- en motorische ontwikkeling van uw peuter.

Als uw kind in aanmerking komt voor een VVE-plaats en dus vier dagdelen per week komt, betaalt de gemeente twee dagdelen. De andere twee dagdelen betaalt u zelf, maar u krijgt van de overheid een bijdrage in de vorm van kinderopvangtoeslag. U vraagt dus kinderopvangtoeslag aan voor twee dagdelen : 17 uur per maand, uurtarief € 7,18 (in 2017). 

Kinderopvangtoeslag bij VVE indicatie