Governance Code Kinderopvang

Zo Kinderopvang gelooft in goed bestuur en onderschrijft de Governance Code Kinderopvang van harte. Directeur Leonie Wesseling (MBA) en haar MT organiseren tegenspraak door middel van de Ondernemingsraad, Centrale Oudercommissie en Raad van Advies. Wij toetsen strategische voornemens bij medewerkers, klanten en externe deskundigen uit de Raad van Advies. Zo scherpen wij ons beleid aan. 


Rechts: directeur Leonie Wesseling (MBA) 
Links: adjunct-directeur Pauline van Schie (MBA)