Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

Op 1 januari 2018 zijn de kwaliteitseisen voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang gewijzigd. De wijzigingen hebben de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang aanzienlijk verbeterd. Zo is er meer aandacht voor de ontwikkeling van kinderen en hebben alle kinderen een eigen mentor gekregen.

De wijzigingen komen voort uit het akkoord IKK dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Brancheorganisatie Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland, BOinK, de FNV en het CNV in 2016 sloten. Op een later moment heeft ook de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang zich achter het IKK akkoord geschaard.

Gewijzigde kwaliteitseisen

Het akkoord IKK is ingedeeld in vier thema’s. Ieder thema bestaat uit meerdere gewijzigde of aanvullende kwaliteitseisen. De maatregelen is ingegaan per 1 januari 2018, tenzij anders vermeld. Wijzigingen kwaliteitseisen op hoofdlijnen:

Thema 1 - Ontwikkeling van het kind staat centraal
Thema 2 - Veiligheid en gezondheid
Thema 3 - Stabiliteit en pedagogisch maatwerk
Thema 4 - Kinderopvang is een vak

Klik op bovenstaande links om meer over de diverse thema's te lezen. Ook heeft de Rijksoverheid informatiefilmpjes voor ouders en medewerkers ontwikkeld. Deze vindt u hier.

Adviesrecht oudercommissie

De oudercommissie heeft adviesrecht over bijna alle wijzigingen als gevolg van de gewijzigde kwaliteitseisen. Meer weten over het adviesrecht van de oudercommissie met betrekking tot IKK? Lees hier meer.

 

Bron: Rijksoverheid / www.veranderingenkinderopvang.nl