Zo Kinderopvang werkt met een nieuw kindvolgsysteem. Dit systeem heet Mijn Portret en is ontwikkeld door professor Laevers uit België. Hij is verbonden aan de Universiteit Leuven, Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs. Het systeem is ontwikkeld om u als ouder actief bij de opvang te betrekken. Zo maken pedagogisch medewerker en ouders samen het portret op van de kinderen. Inmiddels is het systeem doorontwikkeld voor baby tot en met BSO. Daarnaast brengt MijnPortret ook negen ontwikkelingsdomeinen in beeld, waaronder motoriek, taal, ontdekken van de wereld en zelfsturing. Op een aantal Brabantse vestigingen gebruikt Zo, in samenspraak met diverse scholen, ontwikkelingsprogramma KIJK!. Op deze vestigingen combineren wij MijnPortret en KIJK!.

De focus ligt in eerste instantie op het kijken naar hoe het kind in zijn vel zit in de opvang: hoe voelt het zich én hoe geboeid is het kind bezig tijdens activiteiten. Dat biedt houvast voor de kijk van ouders en pedagogisch medewerkers op de kinderen. Het is meteen het vertrekpunt om samen, de krachtigst mogelijke leefomgeving voor de ontwikkeling van élk kind te scheppen. U leest hier meer achtergrondinformatie over het kindvolgsysteem MijnPortret.