Pedagogisch Kader Kinderopvang

Wij werken in ons pedagogisch beleid volgens het landelijk pedagogisch kader kinderopvang
Dat betekent dat wij een aanbod ontwikkelen op de volgende gebieden: 

• samen spelen en samenleven
• bewegen en zintuiglijk waarnemen
• geluid en muziek
• dans en beweging, beeldende expressie
• natuur en fysieke omgeving
• ordenen meten en rekenen
• communicatie en taal

We doen dat zelf, maar huren ook externe specialisten in die workshops met de kinderen verzorgen.