Peutergym; zo leuk!

Peutergym bij Zo aan de Postweg

Spelen of in beweging zijn, is voor peuters hetzelfde

Tholen- In oktober, november en december gymen de peuters voortaan eens in de week ’s morgens in een echte gymzaal. De peutergroep vertrekt na het fruit eten met de vaste pedagogisch medewerker naar de gymzaal van basisschool Ter Tolne waar zij van 10.30 tot 11.00 uur gymles krijgen. Na de les gaan de peuters en de pedagogisch medewerker weer met de bolderkar terug om van hun welverdiende boterham te genieten. Als het erg slecht weer is, gymen de peuters op de groep of in de hal van Zo aan de Postweg. Collega, sport BSO’er Yvonne verzorgt de gymlessen.

Peutergym!

Met deze gymlessen licht Zo Kinderopvang meerdere speelleerdomeinen uit het landelijk pedagogisch kader uit. Namelijk geluid, muziek, dans en bewegen. Peuters hebben veel bewegingsvrijheid nodig. Het liefst rennen, klauteren en springen ze de hele dag! Ze zijn volop in ontwikkeling. Op deze leeftijd staat het ontdekken en ervaren van hun lichaam centraal. Peuters maken al spelend de hele dag kennis met hun eigen lichaam. Spelen en in beweging zijn: voor peuters is dat hetzelfde. Ze hebben er plezier in en vinden het leuk om steeds weer opnieuw te herhalen wat ze pas geleerd hebben, net zo lang tot ze het helemaal kunnen. Bij Zo aan de Postweg start in oktober de wekelijkse peutergym met de volgende doelen:

  • Lekker bewegen voor kinderen van 2 tot 4 jaar
  • Veel plezier en goed voor de sociale ontwikkeling
  • Via spel wordt de motoriek gestimuleerd
  • Veel aandacht voor evenwicht, grove motoriek en balvaardigheid.

Opbouw gymles

Gestart wordt met een gezamenlijke warming-up. Die kan bestaan uit het zingen van een liedje, het doen van een spelletje of het dansen op muziek. Er is op de kinderen afgestemd materiaal aanwezig, zoals ballen, touwtjes, pittenzakjes. Verder is er vrijwel iedere les een toestelbaan. Hier gaan de kinderen aan de slag met klimmen en klauteren. Ieder op zijn of haar niveau. We sluiten af met het gezamenlijk opruimen van al het materiaal en de toestellen. Daarna zingen we in de kring nog liedjes, gevolgd door het slotlied.
Tijdens de peutergym komen alle grondvormen van bewegen aan de beurt: lopen, rennen, klimmen, klauteren, rollen, vallen, grijpen, vangen, gooien en springen.

Contact en vragen

Heeft u vragen over dit artikel of wilt u meer weten over Zo aan de Postweg, dan kunt u uw vraag per mail stellen via postweg@zokinderopvang.nl of telefonisch via 0166-745033 (groep) of 06-15904288 (vestigingsmanager).

« terug naar nieuws