Zo Kinderopvang krijgt nieuw kindvolgsysteem MijnPortret

Medewerkers Zo Kinderopvang gaan werken met kindvolgsysteem MijnPortret

Zo kiest bewust niet voor brede inzet VVE-programma’s

Zo Kinderopvang kiest er niet voor standaard VVE-programma’s in te zetten om de ontwikkeling van jonge kinderen te volgen. Zo is op zoek gegaan naar een systeem waarmee kinderopvangmedewerkers en ouders samen de ontwikkeling van kinderen kunnen volgen en bespreken. Met MijnPortret krijgt Zo een systeem dat, anders dan bijvoorbeeld ontwikkelingsprogramma’s als Piramide of KIJK!, het kind in zowel de thuissituatie als in de kinderopvang bekijkt.

Op 21 en 28 november nemen medewerkers deel aan inspiratieochtenden rondom de introductie van het nieuwe kindvolgsysteem. Vanaf 1 januari 2016 zullen zij met het nieuwe systeem gaan werken. Professor Ferre Laevers, de Vlaamse ontwikkelaar van dit unieke kindvolgsysteem, zal de medewerkers uitleggen wat de voordelen zijn van dit systeem voor medewerkers, ouders en het kind zelf.

Hoofd-pedagoog Kok van der Meer vindt het fantastisch dat Laevers zelf de medewerkers komt inspireren. ‘Ik ben er van overtuigd dat medewerkers geïnspireerd zullen raken, en dat ze veel zullen leren tijdens de bijeenkomsten.’, aldus Kok van der Meer. ‘Zo zullen onze pedagogisch medewerkers leren dat niet les geven, maar betrokken spel maakt dat een jong kind zich ontwikkelt.’

MijnPortret biedt ouders en pedagogisch medewerkers een handvat

MijnPortret is onder leiding van Professor Laevers ontwikkeld aan het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (Universiteit Leuven). De focus ligt in eerste instantie op het kijken naar hoe het kind in zijn vel zit in de opvang: hoe voelt het zich én hoe geboeid is het kind bezig tijdens activiteiten. Dat biedt houvast voor de kijk van ouders en pedagogisch medewerkers op de kinderen. Het is meteen het vertrekpunt om samen, de krachtigst mogelijke leefomgeving voor de ontwikkeling van élk kind te scheppen.

Ouders actief bij de opvang betrekken

Het systeem is ontwikkeld om ouders actief bij de opvang te betrekken. Zo maken pedagogisch medewerker en ouders samen het portret op van de kinderen. Inmiddels is het systeem doorontwikkeld voor baby tot en met BSO. Daarnaast brengt MijnPortret ook negen ontwikkelingsdomeinen in beeld, waaronder motoriek, taal, ontdekken van de wereld en zelfsturing. Op een aantal Brabantse vestigingen gebruikt Zo, in samenspraak met een aantal scholen, wel ontwikkelingsprogramma KIJK!. Op deze vestigingen worden MijnPortret en KIJK! vanaf 1 januari gecombineerd.

Zo Kinderopvang is niet de enige organisatie die gelooft dat de ontwikkeling van kinderen op andere manieren dan alleen via VVE-programma’s gevolgd kan worden. Eerder deze maand overhandigde hoogleraar Ruben Fukkink tijdens het BOinK-congres een rapport aan SER-voorzitter Mariette Hamer, waarin zij pleiten voor een ingrijpende herbezinning op het huidige VVE-beleid in Nederland.

Wie is Professor Ferre Laevers?

Professor Ferre Laevers is samen met onderwijspedagoog Luk Depondt de grondlegger van het ervaringsgericht onderwijs. Eind jaren zestig, onder invloed van mei '68, hernieuwde hij het kleuteronderwijs. Hij werd verder beïnvloed door onder meer psychologen Carl Rogers en Jean Piaget. Als doctoraatstudent startte hij samen met een groep kleuterleerkrachten een project waarbij zij de gangbare aanpak kritisch onder de loep namen. De focus van hun observaties en reflectie daarbij was baanbrekend: het maken van een zorgvuldige ‘reconstructie’ van hoe kleuters hun verblijf in de pedagogische setting beleven. Het kader dat hieruit ontstond, reikt van het gebied van de kinderopvang tot het hoger onderwijs. Naast een indrukwekkende lijst van publicaties, waaronder ‘Ervaringsgericht werken in de kinderopvang’ en LOOQINPO (een digitaal procesgericht kindvolgsysteem voor kinderen tussen 3 en 12 jaar) geniet de procesgerichte benadering wereldwijde belangstelling.

Mocht u interesse hebben vóór de bijeenkomst met Professor Ferre Laevers in gesprek te gaan of hem te interviewen dan bent u van harte uitgenodigd. Belt of mailt u in dat geval naar de afdeling communicatie, telefoon 070 345 8563 of communicatie@zokinderopvang.nl. Wij plannen dan een afspraak met hem in.

« terug naar nieuws