Van muziek maken word je slimmer!

Van muziek maken word je slimmer!

Bij Zo Kinderopvang Olleke Bolleke gaan we gezellig samen muziek maken met de Casembrootschool en prakijk Goed Gestemd.

Dat musiceren een zeer positieve invloed op onze gemoedstoestand is wetenschappelijk bewezen. Je kunt hier alles over lezen op (www.muziekmaaktslim.nl). Maar, zoals de naam van de site al verraad, word je er ook nog eens slimmer van! Bij kinderen is keer op keer bewezen, dat musiceren het IQ verhoogt. Met name het abstractievermogen en het analytisch denken worden sterk verbeterd. Door samen te musiceren wordt ook het groepsgevoel en de discipline versterkt en ook de sociale en emotionele vaardigheden. Uiteindelijk hebben deze aspecten belangrijke gevolgen voor toekomstige leerprestaties en maatschappelijke en sociale vaardigheden van kinderen. Zo levert musiceren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de toekomstige maatschappij.

Ontwikkelen doe je spelenderwijs

Samen muziek maken is vooral ook erg leuk. Daarom gaan we op 7 januari 2016 van start met vier wekelijkse, swingende donderdagochtenden in de gymzaal van de Casembrootschool. Opa’s en/of oma’s en papa’s en mama’s stellen hun schoot beschikbaar voor de allerjongste kinderen bij Muziek op schoot. Muziek van schoot wordt gegeven aan de 4-5 jarigen.

0-4 jarigen (Voorschools): Muziek op schoot
Samen met de andere kinderen van de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf aan de slag met muziek. Of gezellig samen met papa, mama, opa of oma naar de muziekles. Een afwisselend programma waarbij spelenderwijs een bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling van het kind.

4-5 jarigen (Vroegschools): Muziek van schoot
Samen met de andere kinderen van de groep aan de slag met muziek, samen met papa, mama, opa of oma naar de muziekles onder schooltijd. Een afwisselend programma waarbij spelenderwijs een bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling van het kind, waarbij ook de ouderbetrokkenheid een rol blijft spelen.

« terug naar nieuws