Zo Kinderopvang en Gemeente Tholen tekenen inkoopovereenkomst

Ondertekening Inkoopovereenkomst peuteropvang Tholen

Vanmiddag hebben wethouder Peter Hoek van de gemeente Tholen en mevrouw Leonie Wesseling, directeur van Zo Kinderopvang, gezamenlijk de handtekeningen gezet onder een éénjarig inkoopcontract voor Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE) en peuterspeelzaalplaatsen.

De gemeente Tholen had eerder een driejarige overeenkomst gesloten met Toerdeloo kinderopvang. Nadat deze partij per 1 mei 2013 failliet werd verklaard, heeft Zo kinderopvang de bestaande inkoopovereenkomst en huurcontracten overgenomen. Deze liepen per 31-12-2015 af. Als gevolg van op handen zijnde landelijke maatregelen voor harmonisatie tussen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, heeft de gemeente Tholen ervoor gekozen met de huidige aanbieder een nieuw contract af te sluiten voor de duur van één jaar. Dit jaar kan gebruikt worden als overbruggingsjaar waarin peuterspeelzalen omgevormd gaan worden tot peuteropvang binnen een kinderopvangorganisatie.

Voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE)

VVE wordt onderverdeeld in voorschoolse – en vroegschoolse educatie. Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. Vroegschoolse educatie is voor kinderen uit groep 1 en 2, de kleuterklassen van de basisschool. Het doel van voor- en vroegschoolse educatie (vve) is het voorkomen, vroegtijdig opsporen en aanpakken van taal- en onderwijsachterstanden bij jonge kinderen. Het aanbieden van Voorschoolse educatie zorgt voor een doorgaande leerlijn naar de basisschool. Zowel de gemeente Tholen als Zo Kinderopvang hebben hierbij aangegeven groot belang te hechten aan het voorschoolse traject als voorbereiding op het basisonderwijs.

« terug naar nieuws