Certificaten voor voorleescoordinatoren

Zo Kinderopvang stimuleert (voor)lezen

Voorlezen stimuleert de taal- en spraakontwikkeling en verhoogt de concentratie. Ook baby’s hebben daar baat bij! Vanuit dit oogpunt heeft Zo Kinderopvang van iedere vestiging een pedagogisch medewerker getraind tot voorleescoördinator.

Tijdens de cursus leren zij hoe je een leeshoekje goed inricht met de juiste boeken per leeftijdsfase, leren zij meer over het belang van lezen met (zeer) jonge kinderen en leren zij hoe ze hun collega’s en ouders kunnen adviseren en stimuleren. Ook maken ze een leesplan voor hun vestiging dat de leesbevordering inbedt in het dagprogramma van de kinderen.

Op dinsdag 21 juni kregen de voorleescoördinatoren, na een vierdaagse training, het certificaat uitgereikt in bibliotheek Aan de Vliet in Rijswijk.

Op de vestigingen in Den Haag zijn op zowel de babygroepen als de dreumes- en peutergroepen voorleeshoekjes ingericht. Deze voorleeshoekjes zijn bedoeld om het kijk- en leesgedrag bij (zeer) jonge kinderen te stimuleren.

Voorlezen in de praktijk

‘Kinderen breiden hun woordenschat uit en leren een juiste zinsopbouw’, aldus leescoach An-Mariek Overdijk. ‘Daarom is vanaf jongs af aan voorlezen belangrijk. Lezen en voorlezen geeft kinderen een moment van aandacht en ontwikkeling in hun woordenschat. Dit nemen ze de rest van hun leven mee. Ook is het bekend dat kinderen, die al vanaf heel jong worden voorgelezen dit voor hun een voorsprong geeft in hun gehoorde woordenschat als ze naar de basisschool gaan.’

Voorlezen brengt heel veel positieve dingen met zich mee:

• het is een warm moment met elkaar
• het geeft kinderen (zelfs baby’s) informatie over de wereld om hen heen
• oefent de luistervaardigheid en het concentratievermogen van het kind
• prikkelt de fantasie en sociaal-emotionele vaardigheden
• stimuleert de taal- en spraakontwikkeling.

Achtergrondinformatie BoekStart

Vanaf 2010 heeft Heleen van den Berg van de Universiteit Leiden – onder leiding van hoogleraar orthopedagogiek Adriana Bus – de effecten van BoekStart onderzocht. Zij promoveerde op 9 februari 2015. De belangrijkste vraag die zij onderzocht is of het ‘loont’ om baby’s voor te lezen. Uit het onderzoek blijkt dat ouders die meedoen met BoekStart en hun baby al voordat deze acht maanden oud is, voorlezen, kinderen hebben die hoger scoren op taal. Al met vijftien maanden heeft voorlezen positieve effecten op de woordenschat. Een van de vele redenen waarom Zo Kinderopvang meedoet aan BoekStart

« terug naar nieuws