Zo Kinderopvang geeft voorleesontbijtjes

Zo Kinderopvang geeft voorleesontbijtjes

Zo Kinderopvang opent op woensdag 25 januari 2017 de Nationale voorleesdagen met een voorleesontbijt voor de kinderen van Zo op de Schans. Op deze manier vraagt de opvang aandacht voor het belang van voorlezen.

Voorlezen is leuk , gezellig en heel leerzaam. Zo Kinderopvang leest elke dag voor aan de kinderen. Het doel van voorlezen is voornamelijk plezier hebben. Maar daarnaast leren kinderen ook als ze zich veilig voelen en uitgedaagd worden door hun omgeving.
In dit kader volgen vijf medewerkers van Zo Kinderopvang op de Schans een training voor VVE (vroege en voorschoolse educatie) ‘Ben ik in Beeld’. Zij leren daarbij

  • de interactie met de kinderen te verbeteren,
  • hoe ze een sensitief-responsieve houding kunnen aannemen en
  • hoe ze de taalontwikkeling bij de kinderen kunnen stimuleren.

Tijdens de training kregen de medewerkers de opdracht om een ‘vertelkoffer’ samen te stellen. De vertelkoffer is letterlijk een koffer of tas, waarin voorwerpen en ‘personages’ uit een boek zitten. Ze hebben allemaal te maken met het prentenboek. De voorwerpen uit de vertelkoffer helpen de medewerkster om aan de kinderen duidelijk te maken wat de woorden uit het prentenboek betekenen. Wat soms nog wel eens vergeten wordt, is dat het doel van voorlezen, leren is. En dat het daarbij niet uitmaakt of het verhaaltje uitgelezen wordt.

Om de voorleesdagen te vieren ontbijten de leidsters op woensdag 25 januari t/m vrijdag 27 januari met de aanwezige kinderen op de opvang. De kinderen van de voorschoolse opvang gaan om 7:30 uur aan tafel en de kinderen van de dagopvang om 8:30 uur. Op woensdag komt de directeur van basisschool De Toermalijn Mieke Schipper voorlezen tijdens het ontbijt. Op donderdag leest de pedagogisch medewerker van de BSO, Jolanda Janse voor en op vrijdag vestigingsmanager Sabrina Rausch. Het beloven gezellige en leerzame voorleesdagen te worden!

« terug naar nieuws