Ik maak het verschil, thema Week tegen Kindermishandeling

Week tegen de Kindermishandeling van 19 november t/m 25 november 2018. Herken jij bij vermoedens van kindermishandeling de signalen, welke stappen neem je dan en wanneer en hoe ga je hierover in gesprek?

De pedagogisch coaches / zorgcoördinatoren bij Zo hebben voor de zomer al informatieve bijeenkomsten georganiseerd over het thema kindermishandeling voor alle pedagogisch medewerkers. De punten die uitvoerig aan bod kwamen waren:

• Hoe herken je signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld?
• Welke stappen moet je zetten bij (een vermoeden van) kindermishandeling?
• Wanneer en hoe ga je hierover met een ouder/verzorger in gesprek?

Zo Kinderopvang werkt (verplicht vanuit de Wet Kinderopvang) met de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Hierin staan de stappen aangegeven die gezet moeten worden bij, vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Inmiddels is onze meldcode aangevuld met een afwegingskader om medewerkers beter te begeleiden bij de afweging of een signaal besproken of gemeld moet worden met Veilig Thuis. Het is als kinderopvangorganisatie belangrijk om bij herhaling aandacht te vestigen op het feit dat er helaas nog te veel kinderen zijn die te maken hebben met kindermishandeling en die onopgemerkt blijven.

‘Ik maak het verschil’

De Week tegen Kindermishandeling wordt jaarlijks georganiseerd door Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Misbruik. De Week is bedoeld om aandacht te vragen voor aard en omvang van kindermishandeling, maar vooral ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken. Dit jaar is het de zesde keer dat deze week wordt georganiseerd.

Het thema dit jaar is “ik maak het verschil”. Dit thema is gekozen om duidelijk te maken dat iedereen iets kan betekenen voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie. Door te delen wat jij doet als je je zorgen maakt om een kind, moedig je anderen aan ook iets te doen.

Tijdens de hele week, van maandag 19 november tot en met zondag 25 november, vinden er in het hele land allerlei activiteiten plaats. Deze vind je terug in het activiteitenoverzicht op de site www.weektegenkindermishandeling.nl 

« terug naar nieuws