Nationale Buitenspeeldag

Buitenspelen is superbelangrijk, ook nu!
Daarom organiseren kinderzender Nickelodeon en Jantje Beton ook dit jaar weer de nationale Buitenspeeldag. Alle kinderen worden opgeroepen om op woensdagmiddag 10 juni buiten te spelen.

Buitenspelen is goed voor kinderen vanwege de frisse lucht en de beweging die goed is voor hun gezondheid. Kinderen eten en slapen beter als ze regelmatig buitenspelen. Door kinderen dagelijks minstens een uur buiten te laten spelen en bewegen worden kinderen ook sterker en socialer. Bij basisschool kinderen verhoogt het buitenspelen ook nog eens de leerprestaties en de cognitieve ontwikkeling. Fysieke inspanning stimuleert namelijk het maken van hersenverbindingen.

Veel redenen dus om binnen onze kinderopvang elke dag met kinderen naar buiten te gaan. Dit is dan ook ons streven!
Bij Zo kinderopvang werken de pedagogisch medewerkers met een ‘activiteitenspin’, een spin waarin de verschillende ontwikkelingsdomeinen beschreven staan, zodat ze de algehele ontwikkeling van kinderen stimuleren. Binnen onze ‘activiteitenspin’ zijn als ontwikkelingsdomeinen onder andere opgenomen: begrip van de wereld (natuur en onderzoek), ondernemen, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling en ordenen, meten en rekenen. Op deze gebieden stimuleren we ook als we buiten zijn de ontwikkeling van kinderen. Tijdens de buitenactiviteiten prikkelen we tevens de kinderen hun nieuwsgierigheid, betrokkenheid, creativiteit en het ondernemerschap.


Wij wensen alle kinderen vandaag veel buitenspeelplezier! 

« terug naar nieuws