We gaan vanaf 8 februari weer open voor de dagopvang (0-4 jaar)!

We mogen vanaf maandag 8 februari onze deuren van de dagopvanglocaties weer openen en de kinderen weer ontvangen. We hebben heel veel zin om de kinderen weer te zien! 

Heropening locaties
Bij het heropenen van onze locaties besteden we veel aandacht aan het opnieuw laten wennen van de kinderen op de groepen. De wat oudere dagopvangkinderen zullen hier minder tijd voor nodig hebben. Maar sommige van onze kleinere kinderen kunnen het best lastig vinden om na 8 weken weer bij ons te komen spelen. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen, zetten wij vanuit onze vakkennis ons volledig in voor dat proces.

Zo nemen we persoonlijk contact op met alle ouders om te bespreken hoe het met ouder en kind(eren) gaat en wat de verwachtingen zijn als wij de kinderen weer opvangen. Dan kunnen we hier, zoveel mogelijk in overleg met ouders op inspelen. Waar nodig zetten we ook extra pedagogisch medewerkers in om voldoende persoonlijke aandacht te geven aan de kinderen.

Verhoogde hygiëne

Wij werken nog steeds met verhoogde hygiënemaatregelen en we beperken het fysieke contact tussen ouders en medewerkers om besmettingen te voorkomen. Bij contact tussen volwassenen en in de algemene gedeeltes van de locatie verzoeken we onze klanten een mondkapje te dragen en voldoende afstand te houden. We proberen de breng- en haalmomenten zo kort mogelijk te houden. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat iedereen zich veilig voelt bij het overdrachtsmoment.

BSO

De BSO-locaties (voorschoolse-, tussen schoolse- en naschoolse opvang) blijven vooralsnog helaas alleen open voor noodopvang. Er zijn een aantal tussenschoolse opvanglocaties die in overleg met de basisschool wel opvang aanbieden, voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de vestigingsmanager.

Als u nog vragen heeft over onze opening, neem dan vooral contact op met de desbetreffende vestigingsmanager.

Meer informatie vanuit de Rijksoverheid over de heropening, vindt u hier.

« terug naar nieuws