Ontwikkelingsstimulering

Vanaf 2013 zijn wij op alle vestigingen van Zo gestart met de nieuwe werkwijze van ontwikkelingsstimulering. Wij werken met het Pedagogisch Kader, dit is een boek met daarin de landelijke beschrijving van de kinderopvang, hoe we werken en een beschrijving van zeven ontwikkelingsgebieden (wordt ondersteund door het ministerie).

Dit jaar geven wij al deze zeven gebieden apart aandacht. Ons doel is dat deze gebieden uiteindelijk zoveel mogelijk een plekje krijgen in het dagprogramma van elke dag. Wij verbreden en verdiepen hiermee de reguliere activiteiten op onze kinderopvanggroepen en BSO’s. Kinderen krijgen themagewijs extra aandacht en extra kansen om zich te ontplooien.

Het betreft de volgende gebieden op de dagopvang:
1. Bewegen en zintuiglijk ervaren
2. Samen spelen en samenleven
3. Taal en communicatie
4. Natuur en fysieke omgeving
5. Ordenen, meten en rekenen
6. Geluid en muziek, dans en beweging
7. Beeldende expressie

En de volgende gebieden voor de BSO:
1. Natuur en onderzoeken
2. Digitaal en communicatie
3. Beeldende expressie
4. Bewegen en sport
5. Geluid, muziek en dans
6. Samen spelen, samen werken, samenleven
7. Buurt wijk en verder

De thema’s krijgen op verschillende manieren en op de leeftijd van het kind gerichte aandacht. Er worden workshops door externe samenwerkingspartners en trainers gegeven, sommige workshops of activiteiten worden door Zo –medewerkers begeleid en voor sommige activiteiten gaan we op pad. Voordeel van deze werkwijze is dat kinderen met zoveel mogelijk ontwikkelingsgebieden spelenderwijs en actief kennismaakt, binnen de vertrouwde en veilige omgeving van Zo en haar vaste medewerkers. Zo kunt u als ouder vertrouwen op een optimale ontwikkeling van uw kind op de opvang!

Deze Zo -werkwijze is uniek. Het Pedagogisch Kader geeft een aanzet tot de ontwikkelingsdomeinen. Wij gaan ze verder professionaliseren.

De medewerkers houden ouders op de hoogte over de thema’s en bijbehorende speelleergebieden en gekozen workshops/activiteiten via een ‘activiteitenspin’ met documentatie op de groepen.

Het boek van het Pedagogisch Kader is op de vestiging voor ouders ter inzage. U kunt ze ook inzien op www.pedagogischkader.nl.

« terug naar nieuws