Peuteropvang

Spelenderwijs maken peuters hun wereld groter. Of het nu gaat om spel- en ontwikkelingsmateriaal, buiten spelen, knutselactiviteiten, liedjes zingen of spelletjes doen: steeds leren ze iets bij. Naast de dagopvang voor baby's, dreumesen en peuters van 0 tot 4 jaar, hebben we ook peuterspeelzalen voor uitsluitend peuters van 2 tot 4 jaar.
Vind mijn vestiging
Peuters spelen buiten op het klimrek op de peuteropvang
Meisje speelt met blaadjes tijdens het dagprogramma van de peuteropvang
Spelenderwijs leren op de peuteropvang

Als kinderen groter worden, groeit de behoefte om hun omgeving uit te breiden. Onze peuteropvang is dan ook een avontuurlijke plek. Helemaal ingericht op de ontwikkeling van jouw kind: veilig, vriendelijk en stimulerend. Hier zetten ze belangrijke stappen, net als thuis. Ze leren nieuwe leeftijdgenootjes en volwassenen kennen. En ze experimenteren met materialen, van verf, papier en potloden tot lijm, klei en zand.

Taalstimulering is altijd een belangrijk onderdeel van het programma op de peuterspeelzaal. We besteden veel aandacht aan expressie en taal: liedjes zingen, voorlezen en spelletjes. Spelenderwijs ontdekken de peuters hun mogelijkheden en zichzelf. Zo bereiden we ze stapje voor stapje voor op de basisschool.

Dagindeling

Op de peuterspeelzaal leert jouw peuter spelen, delen en omgaan met andere kinderen. Dankzij de vaste dagindeling weten de kinderen precies waar ze aan toe zijn. Een dag ziet er ongeveer als volgt uit:

  • Binnenkomen (afscheid nemen, vrij spelen)
  • Kringspel (zingen, vertellen, voorlezen, poppenkast)
  • Spelen (binnen of buiten)
  • Iets creatiefs doen (knippen, plakken, kleuren, scheuren)
  • Kringspel (zingen, vertellen, voorlezen, poppenkast)
  • Ophalen
Peuters spelen buiten op de glijbaan bij de kinderopvang in Tholen
Pedagogisch medewerker van Zo Kinderopvang speelt met kind op de peutergroep
Voor- en Vroegschoolse educatie op de peuteropvang

Op verschillende dagopvang- en peuteropvanglocaties in West-Brabant en Tholen bieden we voor- en vroegschoolse educatie voor de basisschool. Hieronder lees je wat dat precies inhoudt.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is bedoeld voor kinderen tussen 2 en 6 jaar. VVE zorgt dat kinderen goed voorbereid aan groep 3 beginnen. Het consultatiebureau bepaalt of jouw kind een indicatie krijgt voor VVE. Jouw peuter krijgt dan bij ons voorschoolse educatie voor in ieder geval de ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Heeft jouw kind een VVE-indicatie? Dan mag het per week 16 uur in plaats van 6 uur naar de peuteropvang. Hiervoor geldt een speciaal tarief en de gemeente betaalt een deel van de kosten. Zo Kinderopvang werkt met drie verschillende VVE-programma’s: Piramide, Doe meer met Bas en Ben ik in Beeld.

Samen met ouders

Goed samenwerken met ouders is voor ons heel belangrijk. We zijn altijd benieuwd wat jij bij je kind ervaart en of dat overeenkomt met wat wij zien op onze peuterspeelzaal. Tijdens het spelen letten we op de omgang met andere kinderen en de spelontwikkeling. En uiteraard monitoren we de spraakontwikkeling en motoriek. Sterke en eventueel minder sterke punten in de ontwikkeling van jouw peuter bespreken we altijd met elkaar.

Pedagogisch medewerker kijkt met een spelend kind naar een paardenbloem
Peuters staan buiten in de buitenspeeltuin bij de peuteropvang
Praktische informatie

Onze peuteropvanglocaties zijn veertig weken per jaar open, en zijn gesloten tijdens de schoolvakanties. We stemmen de vakanties af op die van de basisscholen. De openingstijden verschillen per locatie. Je vindt de openingstijden op de pagina’s van de vestigingen.

Wil je jouw kind aanmelden voor de peuteropvang? Dat kan vanaf het moment dat hij of zij anderhalf jaar oud is. Vanaf de tweede verjaardag mogen kinderen naar de peuteropvang.

Klik op de button hieronder om meer te lezen over onze peuteropvang in Tholen: het algemene reglement, de tarieven en een voorbeeldberekening van de kosten.

Praktische informatie peuteropvang Tholen

Meer weten?

Ben je benieuwd naar onze peuteropvang? We vertellen je graag meer. Kom vooral eens langs om de sfeer te proeven.
Twee kinderen spelen in de speeltuin. Het jongetje wijst naar iets in de omgeving.