Vrijetijdsbesteding faciliteren

Na een dag school en/of in de vakantie breekt het moment aan voor uw kind om van zijn vrije tijd te genieten. En vakantie moet gevierd worden! Het ene kind heeft behoefte aan rust en bijkomen, het andere kind bruist van energie en wil spelen en leuke activiteiten ondernemen. Bij Zo Kinderopvang & Bso is hier ruimte voor en wordt gekeken naar de behoefte van het kind. Wij verzorgen Naschoolse-, buitenschoolse-, vakantieopvang en op een aantal scholen ook voor- en tussenschoolse opvang. Met alle scholen maken wij afspraken en wij verzorgen ook de opvang tijdens hun zogenoemde roostervrije- of margedagen.

Vrijetijdspedagogiek

Ons pedagogisch beleid gaat dan ook uit van vrijetijdspedagogiek. Vrijetijdspedagogiek gaat over leren keuzes maken. Keuzes voor activiteiten, en keuzes voor actief zijn of ontspannen en luieren. Vrijetijdspedagogiek gaat ook over hobby’s en talenten. We bieden activiteiten aan in alle ontwikkelingsdomeinen, zodat kinderen ontdekken wat ze graag doen en waar ze goed in zijn. Vrijetijdspedagogiek gaat tenslotte over volwassen worden en leren verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en voor de omgeving, de groep en de ruimte.

Thuis voelen bij Zo

Ook vinden wij het belangrijk dat uw kind zich bij ons thuis voelt. Wij houden rekening met de leeftijden van de kinderen. Meestal zijn er twee groepen, een groep met kinderen in de leeftijd jonger dan 7 jaar en de andere groep met kinderen in de leeftijd ouder dan 7 jaar. Dit houdt in dat kinderen in een groep dezelfde ontwikkelingsleeftijd hebben. Zo kunnen onze pedagogisch medewerkers goed inspelen op het ontwikkelingsniveau van de kinderen, en kan in speelgoed- en activiteitenaanbod helemaal op de interesses en de belevingswereld van de kinderen ingegaan worden.

Activiteiten binnen en buiten Zo

Tijdens de opvang staat centraal dat niet moet en veel mag. Uw kind krijgt bij ons de ruimte om zo veel mogelijk zelf te bepalen hoe het de middag wil doorbrengen. Zelf een activiteit kiezen en met de groep tot een activiteit beslissen. Bij goed weer trekken we er graag op uit met de kinderen. De groepsleiding overlegt met de kinderen of er animo is voor een activiteit buiten de deur. De kinderen hebben altijd een belangrijke stem in de activiteiten. Elke vestiging met kinderen van de basisschoolleeftijd heeft een eigen kinderraad. Hierin zit een aantal kinderen die meedenken over de workshops die we aanbieden zoals fotografie, kleding maken, koken of bijvoorbeeld jumpstylen.

Zo zorgt voor vervoer

Als de opvang niet gevestigd is in een school of op het terrein van een school, dan verzorgen we ook het vervoer. Afhankelijk van de vestiging en de af te leggen afstand worden de kinderen gehaald met een bus, bakfiets of lopend.