Praktische informatie peuteropvang Tholen

Ben je benieuwd naar onze peuteropvang? Hier vind je alle belangrijke praktische informatie over de peuteropvang in Tholen.
Peuters spelen buiten op de glijbaan bij de kinderopvang in Tholen

Tarieven

De tarieven voor peuteropvang Tholen zijn per 1 januari 2024 10,25 euro per uur. Wat je netto gaat betalen, verschilt per ouder. Peuteropvang valt onder de Wet Kinderopvang. Dat betekent, dat de overheid op verschillende manieren bijdraagt in de kosten:

– Ouders die beiden werken, kunnen onder bepaalde voorwaarden kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Dat is een bijdrage van de overheid in de kosten van peuteropvang.

– Ouders die niet (beide) werken, betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor de kosten van peuteropvang. Het restant wordt betaald door de gemeente.

Zie onderaan een voorbeeldberekening met voorbeeldgegevens voor een mogelijke indicatie van kosten.

Automatische incasso

De ouderbijdrage wordt per automatische incasso van jouw rekening afgeschreven in de maand voorafgaand aan de maand waarin de opvang plaatsvindt. Als je op het aanmeldingsformulier jouw e-mailadres invult, ontvang je de maandelijkse factuur per e-mail.

De inning van de ouderbijdragen geschiedt twaalf keer per jaar. De vaststelling van de hoogte van de ouderbijdrage is gebaseerd op 40 schoolweken. De kosten voor deze 40 schoolweken worden in 12 gelijke maandelijkse termijnen gefactureerd.

Aanmelden

Je kunt jouw peuter vanaf de leeftijd van anderhalf jaar inschrijven bij één van onze peuteropvang-locaties. De datum van aanmelding bepaalt in principe de volgorde van plaatsing. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier erkennen de ouders/verzorgers met deze voorwaarden in te stemmen.

Plaatsing

Jouw peuter kan geplaatst worden vanaf zijn of haar tweede verjaardag, mits er geen wachtlijst is. De plaatsingsdagen en openingstijden verschillen per peuteropvang-locatie. Deze vind je op de webpagina van de desbetreffende vestiging.

Wachtlijst

Wanneer er geen plaatsen op de peuteropvang vrij zijn, wordt jouw peuter op een wachtlijst geplaatst. Eventueel kan na overleg tussen ouders/verzorgers en peuteropvang een kind tijdelijk op een andere peuteropvang-locatie geplaatst worden. Peuters met een VVE indicatie komen bovenaan de wachtlijst te staan. Peuters die al geplaatst zijn op een andere peuteropvang-locatie van Zo Kinderopvang of bij een andere peuteropvang-organisatie, komen bovenaan de wachtlijst te staan.

Vakanties

De vakanties van de peuteropvang-locaties zijn zoveel mogelijk aan de schoolvakanties van de basisscholen aangepast. Het vakantierooster ligt bij de peuteropvang-locaties ter inzage en wordt aan het begin van het schooljaar uitgereikt. De peuteropvang-locaties zijn gesloten op algemeen erkende feestdagen.

Gegevensuitwisseling

Door ondertekening van het aanmeldingsformulier geeft de ouder toestemming om deze gegevens uit te wisselen met het servicekantoor van Zo Kinderopvang. Tevens geef je toestemming om gegevens uit te wisselen  over de peuter met de basisschool, buitenschoolse opvang en consultatiebureau. Deze informatie bestaat o.a. uit de KIJK! Peuterregistratie die van jouw kind is gemaakt.

KIJK! Peuters

KIJK! Peuters is een observatie-en registratiemodel voor 2-tot 4-jarigen, dat wordt gebruikt op de peuteropvang-locaties in de gemeente Tholen. Het biedt pedagogisch medewerkers de mogelijkheid de totale ontwikkeling van jouw kind in kaart te brengen. De kinderen worden geobserveerd in situaties waarin ze bezig zijn met spontane, zelfgekozen activiteiten. Er wordt onder andere gekeken naar de omgang met andere kinderen, de spelontwikkeling, de spraakontwikkeling, de motoriek etc.

Een aantal keren per peuteropvang-periode vatten de pedagogisch medewerkers de observatiegegevens samen in het KIJK! Registratiemodel. Hiermee krijgen zij zicht op het verloop van de ontwikkeling, maar ook op de basiskenmerken, betrokkenheid en risicofactoren (voorwaarden die nodig zijn voor een goede ontwikkeling). Ze kunnen op basis hiervan jouw kind gericht stimuleren.

De resultaten van de registratie worden door de pedagogisch medewerkers met jou besproken. De pedagogisch medewerkers kunnen toelichten wat de sterke en eventueel minder sterke punten in de ontwikkeling van jouw peuter zijn. De pedagogisch medewerkers zelf zijn natuurlijk ook benieuwd naar wat jij als ouder met jouw kind ervaart.

Als je meer informatie wenst over peuteropvang Tholen, kun je contact opnemen met Gonda Moolhuijsen, gmoolhuijsen@zokinderopvang.nl of via het telefoonnummer 06-15274423.

 

Kinderen zijn aan het eten op de kinderopvang
Medewerker Zo Kinderopvang en kind spelen in het bos
Twee kinderen klimmen in het klimhuisje in de speeltuin bij de dagopvang
Peuters spelen buiten op de glijbaan op de peuteropvang