Privacyverklaring

Wet- en regelgeving

Zo Kinderopvang volgt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en volgt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens op (Wbp). De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

Waarom verzamelen wij informatie?

Als je op onze website of op een andere wijze, een kindplaats aanvraagt in een van onze opvanglocaties, vragen wij je aan de hand van een inschrijfformulier om persoonsgegevens. Wij gebruiken de door jou verstrekte gegevens om:

  • Jouw aanvraag af te handelen.
  • Een contract voor plaatsing met je af te sluiten.
  • Je de facturen te sturen en een SEPA-formulier t.b.v. de automatische incasso.
  • Jouw kind de best mogelijke zorg te verlenen.
  • Aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt.
  • Onze website te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren.
  • Je op de hoogte te houden over onze activiteiten.

Ook gebruiken wij jouw gegevens voor andere activiteiten die de bedrijfsvoering ondersteunen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement, bijvoorbeeld n.a.v. wetswijzigingen en rechtspraak.

Bewaren van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en verwerken worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt; of zo lang als nodig is om te voldoen aan informatieverplichting voortkomend uit wettelijke bepalingen.

Beveiliging

De bescherming van jouw privacy is belangrijk voor jou en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s goed beveiligd. Wij hebben beheerprocedures om te zorgen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Ook zorgen de beheerprocedures ervoor dat de systemen en programma’s beveiligd blijven. Wij hanteren een vastgelegd proces voor het afhandelen van beveiligingsincidenten. Dit privacystatement is van toepassing op onze webpagina’s, waaronder de website van Big Ben Kids. Dit privacystatement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Gebruik van cookies op website en ouderportaal

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die tijdens het bezoek van de website op jouw computer worden geplaatst. Ze helpen ons inzien hoe je onze website gebruikt en hoe wij hem klantvriendelijker kunnen maken. Ook zorgen ze ervoor dat fouten snel worden opgespoord. We gebruiken de cookies ook voor marketingdoeleinden. Bezoekersinformatie is niet herleidbaar tot individuen en wordt niet gebruikt om je persoonlijk te identificeren. Bij het uitwisselen van persoonsgegevens (via het ouderportaal of via onze website) zie je een klein symbool van een sleutel of een slot (afhankelijk van de gebruikte browser). Dit betekent dat er een beveiligde verbinding. Jouw privacy wordt ook beschermd door het versleutelen van gegevensuitwisseling. Je kunt dit controleren door op het symbool te klikken. Je krijgt dan een melding over het beveiligingscertificaat en een bevestiging dat de gegevens versleuteld zijn.

Wil je weten welke cookies wij plaatsen? Of wil je de toestemming voor cookies intrekken? Dat kan op onze Cookie policy pagina. Ga naar cookie policy

Verwijderen cookies

Het staat je vrij om cookies uit te schakelen. Bij de instellingen van jouw internetbrowser kun je cookies in-, uitschakelen en verwijderen. Dit kun je alleen zelf doen omdat cookies op jouw computer zijn opgeslagen. Door het uitschakelen van cookies is het mogelijk dat sommige gedeelten van de website niet (geheel) bruikbaar zijn. Uitleg over het aanpassen van jouw cookie-instellingen vind je in de ‘Help’ functie van jouw browser.

Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van wet is toegestaan en noodzakelijk is. Denk aan Belastingdienst, gemeente of dagvaardingen en gerechtelijke bevelen en handelingen om fraude op te sporen.

Uw gegevens

Je hebt zelf ook recht van inzage van jouw gegevens. Indien je een schriftelijk verzoek indient tot inzage van al jouw gegevens, worden deze pas verstrekt als er voldoende zekerheid is dat je bent wie je zegt dat je bent. Je kunt jouw gegevens ook inzien aan de hand van het ouderportaal. Je hebt recht tot het wijzigen van jouw gegevens wanneer je ziet dat jouw gegevens onjuist zijn verwerkt. Je hebt recht jouw gegevens te wissen als de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt mits er geen wettelijke verplichting bij ons ligt de gegevens te behouden.

Vragen en klachten

Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij je duidelijk en compleet informeren over jouw privacy. Heb je vragen over dit privacystatement of over de manier waarop wij omgaan met jouw gegevens, dan kunt je ons jouw vraag stellen via het e-mailadres info@zokinderopvang.nl. Als je een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kun je jouw klacht melden aan info@zokinderopvang.nl.

Wijziging en datum

Dit privacystatement kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds het actuele privacystatement vinden. Dit privacystatement is opgesteld op 1 mei 2018.