IBAN/SEPA

Vanaf 2014 is ook Zo Kinderopvang over op IBAN, een langer rekeningnummer dat voor een deel bestaat uit uw huidige rekeningnummer. Overschrijvingen en incasso’s zijn aangepast aan deze betaalstandaard. 

Hier vindt u een overzicht van de IBAN-nummers van onze vestigingen.  

Maakt u zelf het factuurbedrag aan ons over?

Let er dan op dat u het IBAN-nummer gebruikt.

Maakt u gebruik van een automatische incasso?

Dan wordt die automatisch omgezet in een zogenaamd mandaat. U hoeft dus zelf niets te doen.

Maakt u nog geen gebruik van automatische incasso maar wilt u dit wel gaan doen?

Mocht u uw betaling nog niet via automatische incasso doen en u wilt dit vanaf enig moment wel doen, dan kunt u hiervoor het SEPA-incassomachtigingsformulier (machtigingsformulier met daarop het IBAN-nummer) gebruiken. U vindt dit formulier hier. U kunt het getekende formulier inleveren bij uw vestiging of ingescand mailen naar contractadministratie@zokinderopvang.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met uw vestigingsmanager of mail uw vragen naar contractadministratie@zokinderopvang.nl