Ruilservice

Hieronder vindt u de voorwaarden van onze ruilservice die we vanaf 1 januari 2021 hanteren:

1) Een ouder mag zijn/haar opvangkalender het hele jaar door zien en hierop een afwezigheid melden via de ouderapp.

2) Een ouder mag ook een verzoek indienen voor een extra dag of een ruildag aanvragen voor een toekomstige dag ook voor het hele kalenderjaar, maar deze dag wordt pas goedgekeurd rond 1 maand vooraf. Het rooster voor personeel t.o.v. kindplanning wordt namelijk rond de 15e van de maand gemaakt voor de maand erop. Vanaf dat moment is ook het beste zicht of er nog ruimte is voor een extra dag of een ruildag. Dus vanaf dat moment worden die aanvragen dan ook goed- of afgekeurd.

3) Als ouders minimaal 24 uur van tevoren afmelden, krijgen ze een tegoed voor de gemiste uren. Als ze binnen 24 uur afmelden, vervalt dit tegoed.

4) Een tegoed heeft een geldigheid van 90 dagen (3 maanden) zowel vooruit als achteruit. (Voorbeeld: een ouder weet dat hij op 24 september geen opvang nodig heeft en ruilt deze alvast naar 23 juli). Zolang het binnen een periode van 90 dagen is, mag het. Op 31 december vervallen de ruiltegoeden.

5) Bij een 52 weken contract mag een ouder uren opsparen en bijv. gemiste dagdelen NSO sparen totdat er voldoende uren zijn voor een extra vakantiedag of een studiedag van school. VSO is een ander product en kun je alleen ruilen tegen VSO.

6) Bij een 40 weken contract (zowel VSO als NSO) mag er binnen de schoolweken wel worden gespaard voor een ruildag VSO of NSO of bijv. een keer een lange woensdagmiddag, maar kan er geen gebruik worden gemaakt van ruildagenopvang tijdens vakantie- en studiedagen. Je ruilt product tegen product (VSO voor VSO, BSO voor BSO).

7) Het tegoed (per kind, niet per gezin) is altijd zichtbaar voor ouders en medewerkers in de Konnect app.

8) Op 31 december vervallen alle tegoeden. Er volgt geen restitutie van niet afgenomen restant tegoeden.

9) Als u minder dan 12 volledige maanden afneemt of u wijzigt uw contract, maakt ons systeem een herberekening.