Kinderen klimmen en klauteren in de buitenspeeltuin op de kinderopvang

Waarom kiezen ouders voor Zo Kinderopvang?

Al 30 jaar brengen ouders hun kinderen met een gerust hart naar onze kinderopvang en halen zij aan het einde van de dag weer tevreden kinderen bij ons op. En bij Zo Kinderopvang doen we er alles aan om dat iedere dag weer waar te maken.
Pedagogisch medewerker geeft 1-op-1 aandacht aan een baby op de dagopvang

Horizontale groepen

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zo veel mogelijk met leeftijdsgenootjes in de groep zitten. Dit is niet alleen goed voor de verbinding, maar ook bevorderend voor de ontwikkeling van kinderen. Wanneer kinderen van dezelfde leeftijd samen in een groep zitten is het namelijk mogelijk om een zo goed mogelijk ontwikkelings- en activiteitenaanbod te verzorgen voor die leeftijdsgroep.

1-op-1 aandacht

Persoonlijke aandacht voor ieder kind is typerend voor Zo Kinderopvang. We houden het welbevinden en de ontwikkeling van ieder kind zorgvuldig bij en spelen hier op in. Hierbij houden we rekening met alle ontwikkelingsgebieden.

Uitdagende activiteiten

Om kinderen in hun ontwikkeling te begeleiden en stimuleren bieden we uitdagende en verrijkende activiteiten aan die anders zijn dan thuis. Dit activiteitenaanbod wordt in iedere regio ondersteund door een activiteitencoördinator.

Deze activiteiten hebben een aantal belangrijke pijlers:

  • Aansluiting met de belevingswereld van kinderen in verschillende leeftijdsfases;
  • Aandacht voor interesses en wensen van de kinderen
  • Passend binnen een thema of project waarin meerdere ontwikkelingsgebieden aan bod komen
  • Spel- en ontwikkelingsmateriaal dat is afgestemd op de verschillende ontwikkelingsgebieden.
  • Ruimte om actief te spelen en te leren omgaan met risico’s.
  • Zo veel mogelijk buiten, omdat veel buiten zijn goed is voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen.
  • Aandacht voor de natuur, hoe we hiermee omgaan en hoe we zorg dragen voor de natuur.

Binnen het activiteitenaanbod kunnen externe workshops worden georganiseerd, maar ook onze eigen pedagogisch medewerkers bieden workshops aan. Daarnaast verzorgen onze pedagogisch medewerker eigen projecten of thema’s en er rouleren themakisten.

Kinderen bezig met uitdagend spel op de kinderopvang
Kind kijkt naar de blaadjes van een plant

Gezond en groen

We zijn hard bezig om Zo Kinderopvang zo groen, gezond en duurzaam mogelijk te maken. Dit klinkt niet alleen door in onze bedrijfsvoering maar ook in wat wij de kinderen bijbrengen. Dat betekent onder andere dat we kinderen duurzaamheidsvaardigheden willen bijbrengen om goed voor zichzelf, voor anderen en voor de wereld te kunnen zorgen.

Wenperiode

Bij Zo Kinderopvang begrijpen we dat voor het eerst naar de opvang gaan spannend en nieuw is voor zowel kind als ouder. Daarom krijgen nieuwe ouders en kinderen de tijd om te wennen op de groep.

We spreken meerdere wenmomenten af waarbij een ouder mee komt wennen. Tijdens deze wenmomenten krijgen ouder en kind de kans om kennis te maken met de pedagogisch medewerkers en het reilen en zeilen van de groep. Op die manier kan het kind op een rustige manier wennen aan de nieuwe omgeving en gezichten.

Aandacht voor extra ondersteuningsbehoefte

Soms hebben kinderen behoefte aan extra ondersteuning op bijvoorbeeld een bepaald ontwikkelingsgebied. Hier hebben wij alle begrip en aandacht voor en zullen ieder kind extra ondersteunen waar dit nodig is.

Duurzame relatie met ouders

De relatie met ouders is zeer belangrijk voor ons. Ouders kunnen altijd terecht bij de vestigingsmanagers voor vragen en we houden de lijnen tussen ouders en locatie zo kort mogelijk.

We streven een hoge klantvriendelijkheid en gastvrijheid na en willen een zo duurzaam mogelijke samenwerking en relatie met ouders vormen.

Pedagogisch medewerker van Zo Kinderopvang houdt een zwaaiende peuter in haar armen.
Pedagogisch medewerker speelt ontwikkelingsgericht met een kind op de dagopvang

Investeren in medewerkers

Wij waarderen onze medewerkers en vinden het belangrijk om hen te ondersteunen in hun ontwikkeling. We investeren dan ook in onze medewerkers door trainingen aan te bieden. Zo helpen wij hen niet alleen in hun persoonlijke ontwikkeling, maar verhogen we ook de kwaliteit van onze kinderopvang. De pedagogisch medewerkers spelen immers een zeer belangrijke rol in de tijd die kinderen op de opvang spenderen en dragen veel bij aan de ontwikkeling van de kinderen.

Kwaliteitskeurmerk: ISO 9001 gecertificeerd

Zo Kinderopvang is ISO 9001 gecertificeerd! Dit kwaliteitskeurmerk geeft aan dat wij continu bezig zijn met de verbetering van onze dienstverlening op alle fronten. Op die manier kunnen wij de beste kwaliteit kinderopvang blijven leveren.

Vernieuwend beleid gebaseerd op wetenschap en wet- en regelgeving

Bij de ontwikkeling en vernieuwing van ons beleid houden wij altijd rekening met nieuwe wet- en regelgeving en nieuw onderzoek naar kindontwikkeling. Daarbij worden de pedagogisch medewerkers en ouders zo veel mogelijk betrokken.

Kom gerust eens bij ons kijken!

Ben je benieuwd naar een van onze vestigingen en zou je graag een keertje langskomen? Vraag een rondleiding aan en wij laten je graag zien wat wij te bieden hebben.
Twee kinderen spelen in de speeltuin. Het jongetje wijst naar iets in de omgeving.