Wanneer heeft u recht op kinderopvangtoeslag?

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u én uw eventuele toeslagpartner aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze vindt u op www.toeslagen.nl. De belangrijkste zijn:

  • U werkt, studeert of volgt een traject om werk te vinden. Of u volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling
  • U heeft met het kindercentrum of gastouderbureau een contract afgesloten
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
  • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of u onderhoudt het kind in belangrijke mate
  • Het kindercentrum moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

Hier leest u hoe u als peuteropvangouder kinderopvangtoeslag aanvraagt.

wie recht op kinderopvangtoeslag