Peuteropvang Tholen

Naast de dagopvang waar we baby's, dreumesen en peuters opvangen van 0 tot 4 jaar, zijn er een aantal Zo locaties (op Tholen) waar we alleen peuteropvang bieden.  Spelenderwijs breiden de peuters hun ervaringswereld uit. Door middel van spel- en ontwikkelingsmateriaal, buiten spelen, knutselactiviteiten, liedjes zingen en spelletjes doen, leren ze iedere keer iets bij. Taalstimulering is hierbij heel belangrijk.

Voorbereiden basisschool

Als kinderen groter worden, groeit ook de wereld om hun heen. Ze hebben de behoefte hun omgeving uit te breiden. De peuteropvang is dan een avontuurlijke plek, helemaal gericht op de ontwikkeling van kinderen. Veilig, vriendelijk en stimulerend. Net als thuis zetten ze hier belangrijke stappen in hun ontwikkeling. Ze leren leeftijdgenootjes kennen en andere volwassenen. Ze experimenteren met materialen zoals verf, papier, potloden, lijm en klei, maar ook met zand, expressie, beweging en taal. Ze zingen liedjes, worden voorgelezen en doen spelletjes. Spelenderwijs ontdekken ze hun mogelijkheden en zichzelf. Zo bereiden we ze langzaam, maar zeker voor op de basisschool.

Dagindeling

Op de dagopvang leert uw peuter spelen, delen en omgaan met andere kinderen. Door de vaste dagindeling weet uw kind precies waar het aan toe is. Globaal ziet de dag er als volgt uit:

  • Binnenkomen (afscheid nemen, vrij spelen)
  • Kringspel (zingen, vertellen, voorlezen, poppenkast)
  • Spelen (binnen of buiten)
  • Iets creatiefs doen (knippen, plakken, kleuren, scheuren)
  • Kringspel (zingen, vertellen, voorlezen, poppenkast)
  • Ophalen
  • Vertrouwd en veilig

De groepen hebben in principe elke week dezelfde samenstelling. Zo ziet uw kind elke keer dezelfde, vertrouwde gezichten en voelt het zich veilig. 

Peuter Plus

Een aantal peuteropvanglocaties heeft een speciaal Peuter Plus programma. In plaats van twee dagdelen, mag een kind vier keer per week naar de peuteropvang komen (zonder extra kosten). Op die momenten wordt met name de taal- en motorische ontwikkeling gestimuleerd door gebruik te maken van de programma’s Piramide of Bas. Deze manier van werken voorkomt dat een kind met een achterstand aan de basisschool begint. Het Centraal Bureau Jeugd en Gezin bepaalt of een kind in aanmerking komt voor het Peuter Plus programma.

Openingstijden, tarief en aanmelden

De peuteropvanglocaties zijn 40 weken per jaar open (in de schoolvakanties gesloten) van maandag tot en met vrijdag. De openingstijden verschillen per peuteropvang en de vakanties worden afgestemd op die van de basisscholen in de kern. Deze openingstijden vindt u bij de vestiging van uw keuze.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden, het algemene regelement, tarieven en een voorbeeldberekening van wat u mogelijk gaat betalen? Kijk dan naar ons informatieboekje.

Wilt u uw kind aanmelden voor de peuteropvang? Dat kan vanaf het moment dat hij of zij anderhalf is. Vanaf de tweede verjaardag mag het naar de peuteropvang komen. Hier schrijft u uw zoon of dochter in.

Mail voor meer informatie naar Thea van de Velde, manager Peuteropvang Tholen, tvandevelde@zokinderopvang.nl of bel tijdens kantooruren naar Thea van de Velde, 06 – 46 84 86 80.

Ouderparticipatie

Elke peuteropvanglocatie heeft een eigen ouderraad. Deze bestaat meestal uit ouders van kinderen die de peuteropvang bezoeken en dient als platform voor het bespreken van signalen van ouders over activiteiten op de peuteropvang. De ouderraad ondersteunt de pedagogisch medewerkers bij het goed laten functioneren van de peuteropvang en bij het organiseren van bijzondere activiteiten.

Hoe iedere ouderraad werkt en is samengesteld, verschilt per peuteropvanglocatie. De vestigingsmanager kan u daarover meer vertellen. De samenstelling van de ouderraad vindt u op de posters bij de desbetreffende peuteropvanglocatie.