Mei: Duurzaamheidsmaand bij Zo Kinderopvang

Nieuws
7 mei 2023

Mei: Duurzaamheidsmaand bij Zo Kinderopvang

Zaterdag 22 april was het de dag van de aarde, dinsdag 16 mei is het de Dag van de Groene Kinderopvang: beide sluiten mooi aan op onze ambitie om toe te groeien naar meer groene, gezonde en duurzame kinderopvang. En dat is dan ook waarom we in de maand mei extra aandacht besteden aan dit thema.

Dag van de Aarde

Een jaarlijkse dag met activiteiten die tot doel hebben mensen bewust te maken van het bijzondere van de aarde en het leven daarop. Op deze dag wordt op positieve wijze aandacht gevraagd voor de wereldproblematiek rondom natuur, milieu en klimaatverandering. Bewustwording en plezier staan hierbij voorop. Wat past dit goed bij onze kernwaarden groei, plezier, duurzaam en verbinding!

En bij onze focus dit jaar (en de volgende jaren) op meer groene, gezonde en duurzame kinderopvang.

Waarom werken we hier met zijn allen aan?

 • Bij Zo leren we kinderen al jong om zorgzaam met zichzelf en elkaar om te gaan. Eenzelfde zorgzaamheid voelen wij voor onze aarde en natuur.
 • Veel buiten zijn en buiten spelen maakt kinderen gezonder en sterker. Daar is veel onderzoek naar gedaan. En waar kan je beter verantwoordelijkheid voor onze aarde bijbrengen dan buiten?
 • Kinderen kunnen buiten uitdagender spelen, wat goed is voor onder andere hun motoriek en concentratievermogen.
 • Integratie van duurzaamheidspedagogiek van huisvesting tot houding van medewerkers: wij geven aan kinderen het goede voorbeeld.

Hoe doen we dit?

 • We verzorgen trainingen “Een Gezonde Start” voor een deel van onze pedagogisch medewerkers. Zij maken voor hun locatie een plan van aanpak (waar ook ouders bij worden betrokken) om toe te groeien naar meer gezonde kinderopvang.
 • Veel buiten spelen zit verankerd in ons pedagogisch beleid.
 • Er komt een plan van aanpak om te vergroenen op de locaties.
 • Toewerken naar groencertificaten voor een aantal locaties.
 • Het ontwikkelingsdomein “Oriëntatie op de Wereld” wordt aangevuld met het stimuleren van duurzaamheidsvaardigheden.
 • Onze zorgen om het milieu zetten wij om naar acties in de kinderopvang: duurzame materialen, groene energie, inspiratie op duurzaamheidspedagogiek voor onze pedagogisch medewerkers die dit meegeven aan de kinderen.

Dag van de Groene Kinderopvang

Het thema van dit jaar van de Dag van de Groene Kinderopvang is: We eten van de aarde.

Alles – mensen, dieren en planten – is met elkaar verbonden in de cirkel van het leven. Op dit moment wordt in deze cirkel helaas meer dan een kwart (28%) van alle diersoorten en planten in onze wereld bedreigd.
Wij willen kinderen laten zien en ervaren hoeveel waardevol voedsel de aarde ons geeft en hoe we zuiniger met de aarde kunnen omgaan.

Wat kun je thuis hieraan doen?

 • Kijk op de website van Groen Cement en op de website van Gezonde Kinderopvang voor allerlei mogelijkheden om aandacht te besteden aan dit thema.
 • Leer kinderen waar ons voedsel vandaan komt en ga zaaien, wieden, oogsten en koken: in je eigen moestuin!
 • Bezoek een boer en vraag om een rondleiding.
 • Laat je inspireren door het boekje: Janouk zoekt een duurzame wereld van Janouk Kelderman (voor BSO kinderen).

Volg ons op social media voor meer tips en weetjes over dit thema!

Deel via: